ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БУЙ РЕСТОРАНУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ:

THE EMBASSY RESTAURANT

UB CITY HOTEL

HOLIDAY INN

GRAND CROWN

LION TOWER HOTEL

METRO EVENT HALL