ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
БАГЦИЙН  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ:

Багц-1 Баярын арга хэмжээний фото зураг авах, видео бичлэг хийх:
            /3 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэ- 700.000/

Багц-2 Өвлийн өвгөн, Цасан охид: 
            /Өвлийн өвгөн 1 хүн, цасан охид 2 хүн үнэ-700.000/ 

Багц-3 Хөтөлбөр, Найруулга хийх:
           /Мэргэжлийн найруулагч хөтөлбөр, найруулга хийх 1 хүн үнэ-1.000.000/ 

Багц-4 Хөтлөгч, Найруулагч:
           /Хөтлөгч 1 хүн, Найруулагч 1 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ-1.500.000/ 

Багц-5 Хөтлөгчид, Найруулагч:
           /Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 2.500.000/

Багц-6 Хөтлөгчид, Дуучин:
            /Хөтлөгч 2 хүн, Дуучин 1 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 2.500.000/

Багц-7 Хөтлөгчид, Найруулагч, Дуучин:
           /Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн, Дуучин 1 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 3.000.000/

Багц-8 Хөтлөгчид, Найруулагч, Дуучин, Бүжигчин:
/Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн, Дуучин 1 хүн, Бүжигчид 4 хүн арга хэмжээг
бүрэн хариуцах үнэ- 4.000.000/

Багц-9 Хөтлөгчид, Найруулагч, Дуучин, Бүжигчин, Циркчин:
/Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн, Дуучин 1 хүн, Бүжигчид 4 хүн, Циркчид 2 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 4.500.000/

Багц-10 Хөтлөгчид, Найруулагч, Дуучин, Бүжигчин, Циркчин, Өвлийн өвгөн, Цасан охид:
  /Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн, Дуучин 1 хүн, Бүжигчид 4 хүн, Циркчид 2 хүн, Өвлийн өвгөн 1 хүн,  Цасан охид 4 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 6.000.000/

Багц-11 Хөтлөгчид, Найруулагч, Дуучид, Бүжигчин, Циркчин, Өвлийн өвгөн, Цасан охид,  Хийлийн  дөрвөл: /Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн, Дуучин 2 хүн, Бүжигчид 4 хүн, Циркчид 2 хүн, Өвлийн өвгөн 1 хүн,  Цасан охид 4 хүн, Хийлийн дөрвөл 4 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 7.000.000/

Багц-12 Хөтлөгчид, Найруулагч, Дуучин, Бүжигчин, Циркчин, Өвлийн өвгөн, Цасан охид,
  Хийлийн  дөрвөл, Угталтын модель охид:

  /Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн, Дуучин 2 хүн, Бүжигчид 4 хүн, Циркчид 2 хүн, Өвлийн өвгөн 1 хүн,  Цасан охид 4 хүн, Угталтын модель охид 4 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 8.000.000/

Багц-13 Хөтлөгчид, Найруулагч, Дуучин, Бүжигчин, Циркчин, Өвлийн өвгөн, Цасан охид,
Хийлийн  дөрвөл, Угталтын модель охид:

/Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн, Дуучин 2 хүн, Бүжигчид 4 хүн, Циркчид 2 хүн, Өвлийн өвгөн 1 хүн,  Цасан охид 4 хүн, Угталтын модель охид 4 хүн, Загварын шоу үзүүлбэр 8 охин  арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 10.000.000/

Бид та бүхний шинэ жилийн баярын арга хэмжээг ёслол төгөлдөр,
мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулна.

ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН МЭНД ХҮРГЭЕ...