ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
БАГЦИЙН  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ:

Багц-1 Баярын арга хэмжээний фото зураг авах, видео бичлэг хийх:
            /3 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэ- 1.000.000/

Багц-2 Өвлийн өвгөн, Цасан охид: 
            /Өвлийн өвгөн 1 хүн, цасан охид 2 хүн үнэ-700.000/ 

Багц-3 Хөтөлбөр, Найруулга хийх:
           /Мэргэжлийн найруулагч хөтөлбөр, найруулга хийх 1 хүн үнэ-1.000.000/ 

Багц-4 Хөтлөгч, Найруулагч:
           /Хөтлөгч 1 хүн, Найруулагч 1 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ-2.000.000/ 

Багц-5 Хөтлөгчид, Найруулагч:
           /Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 3.000.000/

Багц-6 Хөтлөгчид, Дуучин:
            /Хөтлөгч 2 хүн, Дуучин 1 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 3.000.000/

Багц-7 Хөтлөгчид, Найруулагч, Дуучин:
/Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн, Дуучин 1 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах
үнэ- 4.000.000/

Багц-8 Хөтлөгчид, Найруулагч, Дуучин, Бүжигчин, Өвлийн өвгөн, Цасан охид:
/Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн, Дуучин 1 хүн, Бүжгийн хамтлаг 1, Өвлийн өвгөн  1 хүн,  Цасан охид 4 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 6.000.000/

Багц-9 Хөтлөгчид, Найруулагч, Дуучин, Бүжигчин, Өвлийн өвгөн, Цасан охид,
Угталтын хөгжимчид, Угталтын моделиуд:
/Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн, Дуучин 1 хүн, Бүжгийн хамтлаг 1, Өвлийн өвгөн 1 хүн,  Цасан охид 4 хүн, Угталтын хөгжимчид 4 хүн, Угталтын модель охид 4 хүн арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 9.000.000/

Багц-10 Хөтлөгчид, Найруулагч, Дуучин, Бүжигчин, Циркчин, Өвлийн өвгөн, Цасан охид, Угталтын хөгжимчид, Угталтын моделиуд:
/Хөтлөгч 2 хүн, Найруулагч 1 хүн, Дуучин 1 хүн, Бүжгийн хамтлаг 1, Циркийн хамтлаг 1, Өвлийн өвгөн 1 хүн,  Цасан охид 4 хүн, Угталтын модель охид 4 хүн, Загварын шоу үзүүлбэр 8 модель  арга хэмжээг бүрэн хариуцах үнэ- 10.000.000/

ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН МЭНД ХҮРГЭЕ.